Norbret Jurkowski       250
Dariusz Trembowski    259
Rafał Chowański           262
Paweł Węgrzynowski   280
Marek Molka                 280
Marcin Ziemniak          295
Marcin Kostrzycki        299
Joanna Babiarz             341
Wojciech Krzynówek   341