Norbret Jurkowski 250
Dariusz Trembowski 259
Rafał Chowański 262
Paweł Węgrzynowski 280
Marek Molka 280
Marcin Ziemniak 295
Marcin Kostrzycki 299
 Joanna Babiarz 341
 Wojciech Krzynówek 341